Gedicht Gedicht

Er is nog zomer en genoeg

Wat zou het loodzwaar

Tillen zijn, wat een gezwoeg

Als iedereen niet iedereen

Ter wille was

Als iedereen niet iedereen

Op handen droeg      (Judith Herzberg)

terug