Enquete kerkdiensten in coronatijd Enquete kerkdiensten in coronatijd

meer foto's

Beste gemeenteleden,

In de maand juli zijn er twee identieke diensten georganiseerd per zondag, in augustus is dit 1 dienst in verband met de vakantie. Via onderstaande enquête tracht het moderamen van de kerkenraad een beeld te krijgen hoe verder te gaan vanaf september, wanneer de regels blijven zoals ze nu zijn.

Het organiseren van twee identieke diensten op één zondag kan als prettig worden ervaren en daarmee gewenst, aan de andere kant legt dit een reservering op de predikant en dienstdoenden bij de dienst. Via deze enquête vragen wij uw idee daarbij. De antwoorden zijn anoniem en worden door Pytrich Cnossen Moerke geïnventariseerd. Gezien de vakantieperiode en de mogelijk benodigde voorbereiding vragen wij u de vragenlijst (6 vragen) uiterlijk voor zondagavond 19 juli in te vullen, dan kan deze in de week erna geëvalueerd worden.  
 

Link naar Enquete

terug