Collecte 15 Maart Wijk Oost Collecte 15 Maart Wijk Oost

Collecte afkondiging voor zondag 15 maart 2020.

De eerste collecte is bestemd voor Zuid Soedan een project van Kerk in Actie.

Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later brak het geweld opnieuw uit. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

5,5 miljoen mensen gaan iedere avond met honger naar bed. Grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard!

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Veel geld is nodig voor het pastoraat, het jeugdwerk en het ouderenwerk, uw bijdrage is daarbij onmisbaar.

 

Uw donatie kan u overmaken naar Bankreknr.  NL13 SNSB 0307 0018 14
ondervermelding Zuid Soedan en/of  Pastoraat

terug