Corona virus Corona virus
H E R V O R M D E   G E M E E N T E  -  B E N N E K O M 
                               ALGEMENE KERKENRAAD
 
        
 
Maatregelen m.b.t. het coronavirus
 
 
Bennekom, 13 maart 2020  
 
 
Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom,
 
Gisteren is door de rijksoverheid geadviseerd om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen in heel Nederland af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot 31 maart 2020.
 
De moderamina van wijkgemeente Oost, West en van de algemene kerkenraad hebben in gezamenlijkheid hierover gesproken. Wij weten ons als gemeenten in deze tijd gedragen door onze God en tegelijk hebben wij ook een ‘zorgplicht’ naar de leden van de gemeente en in het bijzonder naar kwetsbare gemeenteleden. Daarom hebben we besloten om aan het advies van de overheid gehoor te geven.  
 
Voor aankomende zondag, 15 maart, betekent dit dat de kerkdiensten op de gebruikelijke momenten alleen en uitsluitend via de kerktelefoon of via het internet te beluisteren zijn.
https://kerkdienstgemist.nl/Ichthuskerk-Bennekom
https://kerkdienstgemist.nl/Oude-Kerk-Bennekom
Tijdens de diensten zullen o.a. ambtsdragers en de organist aanwezig zijn.   

Wij zullen de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus op de voet volgen en u nader berichten over de kerkdiensten in maart.
 
Het overige kerkenwerk en activiteiten, zullen met inachtneming van de landelijke maatregelen, doorgang hebben.
 
Namens de algemene kerkenraad, wijkkerkenraden Oost en West Met vriendelijke groet,
 
G. Tabor Scriba algemene kerkenraad
 
terug