Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom, Beste leden van de Hervormde Gemeente Bennekom,

De afgelopen weken zijn we allemaal in meer of mindere mate in de greep gekomen van het Corona-virus. De maatregelen om de gevolgen in te perken kunnen ons dagelijkse leven behoorlijk in de war schoppen. Zeker de risico groepen, zoals ouderen en zieken worden beperkt in hun vrijheid en dat zal in de komende weken wellicht steeds blijven veranderen.
We zien dat de gemeente een centrale rol heeft in het voorzien van hulp aan ouderen in deze tijden. Laten we, vooral als jongeren, om de ouderen heen staan.
Bent u een oudere? We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt, of dat u liever binnen blijft de komende weken. Hoe moet het dan bijvoorbeeld met uw boodschappen? Voelt u zich alstublieft vrij naar mij / ons te bellen wanneer u hulp nodig hebt!
Aan iedereen die zich jong genoeg voelt: meld je aan bij mij, dan kan ik je toewijzen aan iemand die je kunt helpen. Het Jongeren Open Huis van Wijk-West heeft zich in ieder geval al spontaan aangeboden om te helpen bij de boodschappen.
Voor alle anderen: Helpt u mee om deze boodschap door te geven aan de ouderen van de gemeente? Kijk eens extra om u heen, is er iemand die we kunnen helpen?

Teun Vogel (06 15 42 56 74)
Gijs Elbertsen (06 11 88 12 29)
Gerard den Hertog (06 53 18 68 78)
Harry Brunekreeft (06 13 75 77 32)

Weet allen; God staat boven dit alles en we mogen in deze warrige tijden onze rust vinden in Hem!

Als RvKB willen we u verzoeken gehoor te geven aan de oproep de klokken te luiden op de woensdagen 18 en 25 maart en 1 april, van 19.00 – 19.15 uur. Als ‘Klokken van Troost en Hoop’.
 
terug