Bekering Bekering
Gerrit Achterberg.

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus,
Tussen ons en de Vader, naar Uw Woord
Mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
Wat er ook in ons leven is gebeurd.
 
Ik deed ,van alles wat gedaan kan worden ,
Het meest misdadige – en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
Zoals een zomer om de dorpen bloeit.
 
En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lendenen zijn omgord ,mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe Hand ten tweede maal geboren,
Schrijd ik U uit het donker tegemoet.
 
Pasen 2020
 
terug