Advertentie senior jeugdwerker met lef! (ca. 16 uur) Advertentie senior jeugdwerker met lef! (ca. 16 uur)
De jeugdraad PKN Bennekom zoekt een
senior jeugdwerker met lef! (ca. 16 uur)


Samenvatting:
De jeugdwerker gaat in de komende twee jaar aan de slag in Bennekom om:
 • de verbinding tussen de generaties helpen vorm te geven aan;
 • mee te helpen contacten te leggen met jongeren in Bennekom
 • het jeugdwerk onder de loep te nemen.

Gelet op de samenstelling van de predikantenteam gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man.

De jeugdwerker werkt voor meerdere wijken, werkt samen met de jeugdraad en werkt onder verantwoordelijkheid van de federatieraad van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. Dit kan in de vorm van een dienstverband of als zzp-er. De jeugdraad wordt in de werving, selectie en coaching bijgestaan door Robert Mazier & Co.

Reacties met motivatie en CV zijn welkom uiterlijk donderdag 14 februari 2019 via (ook voor vragen). Gesprekken zullen plaatsvinden in week 9 en 10.

Wat PKN Bennekom zoekt:
De PKN/PGB beschikt over een actief jeugdwerkmet vele activiteiten dat het verdient om professioneel ondersteunt te worden. Er wordt gedacht aan iemand met minimaal een hbo-opleiding en meer dan 3 jaar ervaring in professioneel jeugdwerk die ervaring heeft om ook op beleidsmatig niveau te adviseren. Het betreft een aanstelling voor een periode van 2 jaar, voor 16 uur per week. Ook is een zzp-constructie mogelijk. Wel zal op basis van het beschikbare budget dan onderhandelt worden op uurprijs en omvang van de opdracht.
We zoeken iemand die binnen de PKN van harte gelooft en Christus belijdt. Iemand die er in gelooft dat de Kerk anno 2019 van betekenis kan zijn voor kinderen en jongeren. We zoeken iemand met lef, die zaken ter discussie durft te stellen en niet bang is om nieuwe contacten te leggen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man, om diversiteit te hebben in het predikantenteam waar twee vrouwelijke predikanten betrokken zijn. En iemand met lef, die zaken ter discussie durft te stellen en niet bang is om nieuwe contacten te leggen.
De jeugdwerker wordt onderdeel van een team, gevormd door de PKN Jeugdraad (vrijwilligers), de predikanten van de betrokken wijkgemeenten, en de vrijwilligers die zich al inzetten voor het jeugdwerk binnen de betrokken wijkgemeenten.

Het werk in Bennekom:
 1. Het huidig jeugdwerk onder de loep
We zouden graag meer feeling krijgen met wat nodig is aan toerusting, vernieuwing, verandering of zelfs wat stoppen mag binnen het jeugdwerk. We hebben behoefte aan een persoon die dat kan onderzoeken, durft te benoemen, en vanuit kennis over recente ontwikkelingen in het jeugdwerk hieraan een bijdrage kan leveren.
Na twee jaar willen we:
 • Een gezamenlijk beeld hebben van hoe gezond jeugdwerk er in onze kerken uit ziet, jeugdwerk wat past bij de mogelijkheden en uitdagingen van de huidige tijd. 
 • Een duurzaam plan hebben voor de manier waarop we de vrijwilligers in het jeugdwerk toerusten en toegerust houden.
 
 1. Verbinding tussen generaties
Daarnaast zouden we graag meer verbinding maken tussen jeugd en andere generaties. Veel activiteiten in onze kerken zijn afgestemd op specifieke (leeftijds)groepen. Hoe komt er weer contact tussen deze groepen, in de kerk en daarbuiten? Ze hebben elkaar veel te bieden!
We willen samen met de jeugdwerker zoeken en uitproberen wat leuke manieren zijn om generaties elkaar te laten ontmoeten. Zodat we na twee jaar meer verbinding hebben tussen generaties én zin en een repertoire om die verbindingen te verstevigen.
 1. Van betekenis voor jeugd in Bennekom
Tot slot zouden we graag willen onderzoeken in hoeverre we ook meer kunnen betekenen voor alle jeugd in Bennekom. We willen dat de jeugdwerker verkent waar jeugd in Bennekom behoefte aan heeft, en één of meer initiatieven uitprobeert. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een vaste plaats en tijd om even binnen te lopen en je verhaal kunnen doen of een potje te gamen met elkaar? We denken aan een vorm van pastoraat in de breedste zin van het woord. Voor alle jeugd, binnen en buiten de kerk. We willen graag dat de jeugdwerker aansluiting zoekt bij bestaande activiteiten in het dorp, bijvoorbeeld in het verenigingsleven.

Competentieprofiel jeugdwerker
De jeugdwerker die wij zoeken:
 • Weet en voelt hoe de Bijbel, kerkelijke tradities en het eigen geloof van waarde kunnen zijn in het leven van jeugd.
 • Weet hoe ontwikkelingen in de samenleving jeugd beïnvloeden. Analyseert deze en reflecteert daarop vanuit de Bijbel en de (eigen) religieuze traditie
 • Gaat het gesprek met jongeren en volwassenen (ouders, vrijwilligers in het jeugdwerk, predikanten) op respectvolle wijze aan.
 • Ontwikkelt, implementeert en evalueert visie en beleid voor het jeugdwerk.
 • Betrekt anderen bij zijn ideeën.
 • Stemt zijn handelen af op de grondslag, tradities en regels van de organisatie of gemeenschap en is in staat om om te gaan met jeugd en vrijwilligers met diverse kerkelijke achtergronden.
 • Is in staat om onderling begrip tussen generaties te kweken, zodat generaties elkaar ruimte en diversiteit gunnen in kerkelijke activiteiten, waaronder de vieringen.
 • Ziet de plek van jeugdwerk in de gemeente als geheel, is in staat relaties op te bouwen met doelgroepen van diverse leeftijden op een vertrouwenwekkende en ontwapenende manier.
 • Is in staat om vanuit een bestaande situatie kansen te signaleren en op een verantwoordelijke, strategische manier risico’s durven aan gaan om deze doelgericht te benutten.
 • Heeft een proactieve houding en benadert actief (nieuwe) doelgroepen.
terug