40 Dagentijd 40 Dagentijd
Op weg naar Pasen (week 6)
Lezen: Johannes 11 : 1-4 en 17-44

'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft'. Johannes 11 : 25

'De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen om Jezus
heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen rouwervaringen.
Het gevoel dat God ver weg is, afwezig. De hoop wellicht dat Hij
wél iets kan betekenen. Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar
Hij is er (al is het op zijn tijd en niet de onze). Jezus is er in het verdriet
en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven. Niet alleen maar
'sta op', nee er komt iets achteraan. Léven, dat is wat we bij hem vinden.

Gebed
'Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.'

Omzien naar
In deze zeer onzekere en moeilijke periode van het Coronavirus zijn
veel mensen aan huis gebonden. Stuur een mooie kaart aan iemand die
dat goed kan gebruiken. Of pak eens vaker de telefoon en bel naar
iemand waarvan u denkt dat hij of zij eenzaam is.
We denken dan vooral aan de kwetsbare groep ouderen en zieken
thuis of in het ziekenhuis. Ook denken wij aan hen die tijdelijk of
permanent in verpleeghuizen verblijven.

Hou elkaar in de gaten, wees lief voor elkaar.

Minder alcohol
Geef € 2 voor iedere dag dat u in deze week geen alcohol drinkt.
terug