40 dagen kalender 40 dagen kalender
Samenwerkende Protestantse kerken Bennekom maken eigen 40-dagenkalender
De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag
1 maart en eindigt op Stille Zaterdag 15 april
Dit jaar hebben we gekozen voor de woorden van Jezus die beginnen met “IK BEN...”.
Met als ondertitel: Hij is het die komen zou.
Op weg naar Pasen wordt ons per week meer verteld over wie Jezus is.
Met ieder 'Ik Ben 'woord ontvouwt de Christus zich en wordt meer van Hem zichtbaar.
Hij is trouwens altijd meer dan we beseffen of kunnen geloven; Hij is ook anders dan we dachten.
De veertigdagentijd of lijdenstijd is een periode van voorbereiding.
Het kan een tijd van verdieping van je geloof  worden of een nieuwe kennismaking met de Heer zelf in de woorden die over Hem geschreven zijn.
We hopen van harte dat deze kalender u, jou en je gezin zal verrassen op weg naar Pasen.
Waarom juist veertig dagen? In de Bijbel is een periode van veertig dagen vaak bedoeld om gelovigen in de gelegenheid te stellen zich intenser op God te richten.
In zo'n periode zet je andere dingen even opzij om je des te beter op Hem te kunnen concentreren.
De eerste paar dagen van de veertig dagen vormen een opmaat in het op weg gaan: we gaan
van de synagoge, de wereld in met wat je nodig hebt. Op de laatste zondag vieren we het feest van Pasen !
Allereerst is dit boekje bedoeld voor de persoonlijke bezinning, of  om het samen te lezen in huiselijke kring. Voor oud of jong, in een gespreksgroep of een groeigroep.
Gemaakt door gemeenteleden uit Bennekom. Het kan ook prima gebruikt worden om aan iemand cadeau te doen !
Belangstellenden kunnen een boekje afhalen in ’t Kerkheem (achter de oude kerk), of in De Brink.
Ook rondom de kerkdiensten op zondag 19 en 26 februari is het boekje al verkrijgbaar.
De drukkosten voor de kalender bedragen Euro 2,95 per stuk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om ook volgend jaar weer een kalender te kunnen realiseren.
Op de vrijdagen 3, 10, 24, 31 maart en 7 april zijn er eenvoudige maaltijden
mét ontmoeting in het Kerkheem. (opgeven is niet nodig!) Kind of volwassene, buur of kerkganger. Iedereen is welkom.
Vanaf 18.15 uur inloop.
Van 18.30 – 19.30 uur eten we met elkaar.
Voor drinken wordt gezorgd.
Eten mag je zelf meenemen. Wees creatief en we delen wat we hebben.
Wil je graag komen maar heb je vervoer nodig?
Graag contact opnemen met: Eric van der Mark, tel. 418423


 
terug